Liikematkustaminen

Vieraaseen kulttuuriin lähtiessään on hyvä perehtyä kohdemaan tapakulttuuriin ja tutustua

  • uskomuksiin ja moraalikäsityksiin, sekä näille perustuviin elämää sääteleviin normeihin
  • keskustelu- ja ruokailukulttuuriin
  • sukupuolten väliseen kanssakäymiseen liittyviin tapoihin ja sääntöihin.

Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun matkustetaan länsimaisen kulttuuripiirin ulkopuolelle, esimerkiksi Lähi-Itään, Afrikkaan tai Aasiaan.

Vierailla mailla on varmempaa ja turvallisempaa olla hillityn kohtelias kuin liian tuttavallinen. Vuorovaikutuksen sujumiseksi myös sanattoman elekielen, etenkin ruumiinkielen, alkeet on hyvä hallita: äänenkäyttö, kasvojen ilmeet ja käsien liikkeet välittävät omia vahvoja, länsimaisesta kulttuurista poikkeavia viestejään, ja koskettelua voi olla syytä välttää kokonaan.

Eräissä paikoissa Aasiaa eläytyvä, äänekäs kuuntelu ei välttämättä tarkoita samanmielisyyttä, vaan ainoastaan sitä, että toinen osapuoli kuuntelee. Ihmiset voivat myös hymyillä ollessaan vihaisia. Toisissa paikoissa nauru on yhtä hyvin ilon kuin hämmennyksen merkki.

Islamilaisissa maissa ei pidä näyttää jalkapohjiaan, eikä siten istua esimerkiksi jalka toisen päällä.

Ranskasta levinnyt tapa suudella poskelle on oikeastaan suukottamista ilmaan posken vierelle. Entä aloitetaanko ele vasemmalta vai oikealta? Kuinka monta kertaa suukotetaan? Ranskassa luku on peräti neljä siinä missä varautuneille briteille riittää yksi.

Monissa maissa inhimillisen vajavaisuutensa julkiseen näyttämiseen ei suhtauduta yhtä hyväksyvästi kuin länsimaissa: nenän niistämistä tai rykimistä voidaan pitää loukkaavana käytöksenä, samoin ryhdittömyyttä, myös istuttaessa.

Kättely on ennen kaikkea länsimaisen kulttuurin tervehdysmuoto. Ota selvää kohdemaasi hyväksytyistä ja toivotuista tervehdystavoista. Kansainvälistyvässä yrityskulttuurissa vieraiden kulttuurien edustajat voivat toki tulla länsimaista bisnesystäväänsä vastaan, mutta on turhaa esimerkiksi odottaa, että muslimimies kättelisi vierasta naista.

Harjaannuta keskustelu- ja kielitaitojasi. Vältä kuitenkin puhumasta uskonnosta tai politiikasta, tai esittämästä kärkeviä näkemyksiä isäntämaan poliittisesta tilanteesta. Isäntä haluaa yleensä tehdä vieraaseensa vaikutuksen, ja voi kokea epäonnistuneensa saadessaan kuulla ohjeita siitä, kuinka hänen maassaan pitäisi olla ja elää. Myös sairaudet, raha, henkilökohtaisuudet ja hävyttömät jutut ovat nekin vältettävien aiheiden listalla ja utelu on tungettelevaa.

Kohtelias vieras vie mukanaan tuliaisia. Makeiset ja muistoesineet ovat varma valinta, samoin juomat kuten likööri, mikäli kohdemaassa ei suhtauduta kielteisesti alkoholiin. Lisäksi on olemassa yrityskulttuureja, joissa kaikki lahjat on kokonaan kielletty. Selvitä kohdemaan ja isäntäväkesi yrityskulttuurin suhtautuminen lahjoihin. Lahjus- ja korruptioepäilyt on syytä välttää! Lahjoen antamisessa on otettava huomioon myös yrityksen hierarkia: korkea-arvoisemmalle arvokkaampaa.

Avainsana on konservatiivisuus. Länsimaiseen elämäntapaan kiinteästi kuuluvan välittömyyden ja epävirallisuuden kanssa on siis oltava harkitseva. Oleellista on jättää vahvasti kulttuurisidonnaiset merkitykset viestinnästä syrjään.

Joskus asiat selviävät vasta kokeilemalla, eikä etikettivirhe ole maailmanloppu. Tärkeintä kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden kohtaamisessa on pyrkiä suhtautumaan luontevasti, sopivan ennakkoluulottomasti.

Kerromme mielellämme lisää ja syvennetysti ulkomaisten yrityskulttuurien erityispiirteistä! Tilaa meiltä luento.