Monikulttuurisuus ja etiketti

Kansainvälistymisen yhteydessä on tapana puhua monikulttuurisuudesta. Se tarkoittaa ennemmin eri kulttuurien samanaikaista hyväksymistä kuin kulttuurien sulatusuunia; erilaisuus on hyväksyttävä ja sitä on kunnioitettava. Monien tapojen ja sääntöjen maailma voi joskus olla etikettiviidakko, jossa onnistunut suunnistaminen vaatii taitoa, suorastaan sisäistä kompassia. Harjaantuneella suunnistajalla on luotettava kompassi, kulttuurista lukutaitoa, mutta onnistuneeseen kanssakäymiseen riittää usein myös yleinen hyvän käytöksen etiketti.

Vaikka parannammekin yhteistyötä huomioimalla kulttuuriset eroavuudet, kansainväliseltä yrityskulttuurilta on voitava edellyttää tiettyä yhtenäisyyttä. Joskus tämä tarkoittaa itselle tutuista tavoista tinkimistä, joskus puolestaan jonkin uuden tavan omaksumista. Yhtä kaikki, yrityskulttuurissa kansainvälisyys tarkoittaa kykyä asiallisiin kompromisseihin; on pelkästään kohtuullista odottaa, että yhteistyökumppanit ottavat toisensa huomioon, eikä kumpikaan osallistu vuorovaikutukseen ainoastaan omilla ehdoillaan. Hyvänä ja selkeänä esimerkkinä tästä on se, että miespuolisten työntekijöiden on tultava toimeen myös naispuolisten kollegoidensa kanssa, vaikka isäntäväen yritys sijaitsisi arabimaassa. Joissakin maissa tiettyjen kulttuuristen erityispiirteiden huomioon ottaminen on kuitenkin välttämätöntä, eikä tämä voi olla vaikuttamatta kansainvälisen yrityskulttuurin piirteisiin: emme esimerkiksi voi edellyttää länsimaissa tyypillistä kättelyä tervehdyksesi missä tahansa, sillä muslimimies ei koskettele vierasta naista.

Kansainvälistyvissä yrityskulttuureissa ollaankin siirtymässä turvallisemmille vesille: lähemmäs vanhoja hyviä, konservatiivisia tapoja, jotka ovat aina olleet suurten, kansainvälisten yritysten suosiossa. Tämä koskee myös suomalaista, kansainvälistyvää yrityskulttuuria, ja pätee niin pukeutumiseen kuin käyttäytymiseen.

Vinkkejä ja muistisääntöjä:

 • Muista teitittely. Jos olet epävarma, saatko sinutella, teitittele.
 • Ole täsmällinen ja pidä kiinni lupauksistasi.
 • Ole siisti ja huoliteltu.
 • Osoita kiinnostusta työpaikkasi ihmisiin ja heidän työhönsä, mutta kunnioita työrauhaa ja yksityiselämää. Kohtelias ihminen välttää kaikenlaista hyökkäävyyttä ja tungettelua.
 • Harjaannuta keskustelutaitojasi niin, että osaat puhua vapaa-ajan yritystapaamisissa muustakin kuin työstä. Kirjallisuus, musiikki ja nähtävyydet ovat turvallisia puheenaiheita. Vältä uskonnosta ja politiikasta puhumista.
 • Alainen antaa esimiehen johdattaa keskustelua. Palavereissa on syytä olla selkeä ja valmis tekemään muistiinpanoja.
 • Arvohierarkiassa kohonnut nuori henkilö hoitaa johtajuuttaan ilman suuria elkeitä, etenkin suhteessaan vanhempiin työntekijöihin.
 • Mikäli joutuu puhuteltavaksi, on hyvä muistaa, ettei vastuullinen työntekijä syyttele virheistään muita. Esimies puolestaan huolehtii, ettei nolaa alaisiaan, vaan hoitaa puhuttelut kahden kesken. Julkisen kritiikin kohdalla esimies kantaa vastuun. Hyvä esimies osoittaa luottamustaan alaisiaan kohtaan.
 • Mukaudu yrityksen kulttuuriin. Virkaan astuminen ei kuitenkaan tarkoita edeltäjän menetelmien kopioimista: sinulla on oikeus omaan otteeseen.
 • Ota uudet työntekijät mukaan yhteisiin tapahtumiin, ja pidä heidät ajan tasalla yrityksen hankkeista.
 • Esimieheltä edellytetään erityisen hyvää käytöstä.