Imagokoulutus

Mihin meitä tarvitaan

Maneki Neki

Kansainvälisille kentille siirtyvä Pk-yritys tarvitsee taustatukea ja mahdollisuuden etulyöntiasemaan liikeneuvotteluissa. Tätä tarkoitusta varten yrityksemme on valmis kokoamaan asiantuntijatiimiin konsultoimaan henkilökuntaanne päämäärien saavuttamiseksi. Asiantuntijatiimimme varmistaa mm. sen, että yrityksenne saa oikeanlaisen ja riittävän tietämyksen yhteistyökumppaninsa kulttuurista sekä tavoista kohdata se. Kulttuuristen erityispiirteiden tuntemus on valttia!

Asiantuntemuksemme kattaa erityisesti Aasian maat, mutta hallitsemme myös eurooppalaisia kenttiä. Tiimiimme kuuluu lukuisia natiiveja, jotka kykenevät neuvomaan paitsi kieliasioissa ja tapatietoudessa, myös kulttuurin syvärakenteisiin liittyvissä kysymyksissä. Tiimissämme on myös vahvaa kokemusta saksalaisesta ja australialaisesta yrityskulttuurista.