Health Coaching palvelut

Istunnoissa asiakkailla on mahdollisuus keskustella ammatti-ihmisen kanssa seksuaalisuudesta sekä tähän liittyviin häntä askarruttaviin kysymyksiin. Pyrimme tapaamisella ja keskustelun avulla normalisoimaan asiat, jotka mahdollisesti ovat aiheuttaneet hänelle turhaan stressiä. Tavoitteina ovat monien asioiden normaalisointi ja luvan anto, joka johtaa myönteisesti ja sallivasti suhtautumiseen seksuaalisuuden eri ilmenemismuotoihin.

Kun puhutaan seksuaalisuudesta, se herättää useimmissa voimakkaita tunnetiloja. Voimakkaat tunteet saattavat saada aikaa myöten vallan, ellei niille tunteille ja ajatuksille anna tilaa ja niitä työstetä. Monet väärät tiedot vaikeuttavat turhaan seksuaalikehitystämme. Kärsimme huonolaatuisesta parisuhteesta ja seksuaalinautinnot ovat tipotiessään monien häiriöiden takia.

Voidaksemme käsitellä näin voimakkaita tunteita nostattavia asioita, tarvitsemme siihen luvan. Luvan ennen kaikkea itseltämme, että voimme käsitellä asiaa. Samaan aikaan tarvitaan rinnalle asiantuntijoita, jotka ovat omalla koulutuksellaan saaneet erityisen koulutuksen näihin asioihin.

Mitä tarkoitetaan luvanannolla?

  • Asiakas on antanut itselleen luvan käydä keskustelua luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä
  • Asiakas on antanut itselleen luvan käydä keskustelua ammattilaisen kanssa, seksuaalisuuteen liittyvissä ongelmissa ja haasteissa
  • Asiakas on antanut itselleen luvan käydä keskustelua ammattilaisen kanssa, seksuaalisuuteen liittyvissä fantasioissa ja fetisseissä
  • Asiakas on antanut itselleen luvan tuntea olevansa erityinen oma itsensä
  • Asiakas on antanut itselleen luvan tuntea olevansa seksuaalinen nainen tai mies myös arkena
  • Asiakas on antanut itselleen luvan käydä keskustelua ammattilaisen kanssa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja ottaa ohjeita vastaan parantaakseen elämässään seksuaalihyvinvointia

Tietoa ja terapiaa

Kun asiakas saapuu ammatti-ihminen luokse, hänelle tarjotaan tietoa rajatusti. Juuri siitä, mikä asiakasta huolettaa, sairauden, elämätilanteen tai hoidon vaikutuksesta seksuaalisuuteen ja muita vastaavia asioita. Tietoa voidaan antaa yleisellä tasolla ja ennakoivasti ennen ongelman syntyä. Tiedonpuute korvautuu uskomuksilla ja kuvitelmilla, jotka voivat aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta. Tiedon antaminen on myös odotusten realisointia.
Vain osa asiakkaista saattaa tarvita erityisohjeita, kuten tietoa esimerkiksi erektiohäiriö- siemensyöksyn hoitoon käytettävistä lääkkeistä tai esim. vaihtoehtoisista yhdyntäasennoista erilaisten kiputilojen välttämiseksi.
Vain pieni osa asiakkaista tarvitsee terapiaa, joiden muoto voi olla seksuaaliterapia tai psykoseksuaaliterapia yksilö- ja/tai pariterapian muodossa. Seksuaaliterapiassa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, mahdollisen parisuhteen tilanne, asiakkaan ja kumppanin kokema seksuaalielämän ongelma sekä yksilön ja parin voimavarat.

Seksuaaliterapiassa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, mahdollisen parisuhteen tilanne, asiakkaan ja kumppanin kokema seksuaalielämän ongelma sekä yksilön ja parin voimavarat.

Seksuaalisuus on ihmisenä olemisen keskeinen ominaisuus elämämme ajan

Seksuaalisuus koetaan ja voidaan ilmaista eri tavoin, ajatuksin, fantasioin, haluin, uskomuksin, asentein, arvoin, käyttäytymisessä, rooleissa ja ihmissuhteissa. Vaikka kaikki nämä ulottuvuudet voivat sisältyä seksuaalisuuteen, niitä kaikkia ei aina koeta ja ilmaista. Lisäksi sukupuoliroolien muuttuminen tasa-arvoisempaan suuntaan on voimakkaasti muuttanut käsityksiä seksuaalisuudesta ja ongelmista.

Seksuaalisuus on perusosa ihmisyyttämme, personallisuuttamme ja ihmissuhteitamme – ja siten erottamaton osa kokonaisuuttamme. Se ei häviä iän, sairauden, tai vamman myötä vaan halu säilyy loppuun asti meissä. Seksuaalisuudella ilmaisemme itseämme ja olemistamme.

 

Seksuaalisuus ja seksuaaliongelmat

Suurimpia ongelmia ilmenee siinä, kun määritellään omaa ongelmaa ja avuntarvetta. Asiakkaat usein miettivät ongelman suuruutta: onko se asia, johon haetaan apua? Onko siitä avunhakemisesta haittaa vielä enemmän ja kenelle se haitta koituu?
Asenteet sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen näkyvät ehkä selvimmin siinä, mitä pidetään normaalina ja mitä poikkeavana tai sairaana. Nykypäivänä ei myöskään ole niin selvää rajaa naisena olemisen ja miehenä olemisen välillä.
Roolit, odotettu käyttäytyminen miehenä tai naisena, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön jäsenenä, ikäihmisenä, sairaana tai vammaisena johtaa usein syrjintöihin. Näin yksilön itsearvostus nakerretaan väärin tiedoin ja odotuksin.
Yhteiskunnassamme on paljon yksinäisiä ihmisiä eri ikäluokissa. Tavallisin seksuaaliongelma onkin partnerin puuttuminen. Suurin sekä hartain toive on monella toisen henkilön läsnäolo ja saada kokea iloa läheisensä kanssa.

Myytti seksuaalisuudessa

Myytit muokkaavat ajattelutapaamme, suhtautumistamme seksuaalisuuteen sekä miten osaamme nauttia siitä. On hyvä tunnistaa joitain myyttejä, joiden mukaan on olemassa jokin ”oikea” seksuaalisuudesta nauttimisen tapa: esimerkiksi heteroseksuaalinen yhdyntä ainoiksi oikeaksi tavaksi. Myyttejä ovat myös: – orgasmi on seksissä paras nautinto ja se pitää saada yhdynnässä, miehen tulee aina tyydyttää naista jne.
Miten me Health Coaching tiimissämme autamme asiakkaitamme, on oikeiden tietojen tarjoaminen. Useimmille asiakkaille jo virheellisten tietojen korvaaminen oikeilla parantaa heidän seksuaalista hyvinvointiaan.

Tabut seksuaalisuudessa

Kukaan ei puhu seksistä parisuhteessa, koska se on liian vaikea aihe käsitellä.
Seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen on epäromanttista ja voi pelästyttää toista.
Kukaan muu ei varmaan puhu mistään niin luonnollisesta asiasta, siitä puhuminen on muutenkin ongelman suurentelemista
Ei kukaan hakeudu mihinkään ammattilaisen avun piiriin, koska ammattiauttaja on ulkopuolinen eikä voi auttaa tässä.
Kyseessä on yksityinen asia, jonka kaikki muutkin ratkaisevat itse.

Yrityksemme tiimin tavoitteena on saada asiakkaat tuntemaan seksuaalisuuteen liittyvät puheenaiheet normaaleiksi ja, että niistä puhuminen sallitaan. Uskomme vahvasti, että pitkäkin parisuhde voi saada aivan uutta hehkua, kun ymmärretään, että avaimet ovat heillä itsellään ja on lupa nauttia elämästä kokonaisvaltaisesti.