Yleistietoa värianalyysistä

BC-värianalyysi selvittää asiakkaille ne sävyt, jotka ovat sopusoinnussa ihon oman pohjasävyn kanssa ja näin ollen antavat henkilöstä kokonaisuutena tasapainoisen vaikutelman. Ns. väärät värit heijastavat kasvoille negatiivisia piirteitä näkyviin ja ovat tällöin joko pohjasävyltään ristiriidassa ihon oman pohjasävyn kanssa tai vahvuudeltaan (tummuusasteeltaan) tai kirkkausasteeltaan iholle sopimattomia. Jokainen henkilö voi käyttää kaikkia värejä, kunhan ne ovat sävyltään oikeanlaisia.

BC-värianalyysin testausmenetelmä kokonaisuudessaan selvittää luotettavasti kunkin henkilön väriryhmän, jotka ovat alkuperäisen amerikkalaisen menetelmän mukaisesti nimetty vuodenaikojan mukaan: kevät, kesä syksy ja talvi.

Jokaiselle BC-värianalyysissä käyneelle henkilölle annetaan värianalyysin yhteydessä BC- sävykartta kankaisina malleina, josta ilmenevät ne sävyt, jotka sopivat hänelle. Sävykartta on ohjeellinen malli, josta löytyy kullekin vuodenaikaryhmälle n. 30 sävyä. Joka väristä on esitetty ainakin vaalein ja tummin sävy, jota henkilö voi käyttää, mutta myös kaikki välisävyt kahden kartassa esiintyvän sävyn välillä ovat ko. henkilölle sopivia. Mikäli kartassa esiintyy vain yksi sävy jostakin väristä, on tämä ainoa sävy, jota voidaan käyttää.

BC-värianalyysin yhteydessä selvitetään jokaiselle asiakkaalle omien sävyjen lisäksi näiden käyttömahdollisuudet vaatetuksessa, meikkauksen sävyvalinnoissa, hiusten sävytyksessä, koruissa ja asusteissa.

Ratkaisevin ero sävyille on värin pohjasävy, joka lämpimissä ryhmissä (kevät, syksy) on keltainen ja kylmissä (kesä, talvi) sininen. Keltapohjaisissa ryhmissä (kevät, syksy) ero on kirkkaus- ja voimakkuusasteissa ja sinipohjaisissa ryhmissä (talvi, kesä) terävyys- ja voimakkuusasteissa.